Magenta Light Extra Plus

พฤษภาคม J,2019 0 By tnpclinic

Magenta Light Extra Plus

Read more

Smooth Beam

พฤษภาคม J,2019 0 By tnpclinic

Smooth Beam

Read more

รักษาสิว ด้วย Light Therapy โดยฉายแสง Magenta Light

กุมภาพันธ์ J,2019 0 By tnpclinic

รักษาสิว ด้วย Light Therapy โดยฉายแสง Magenta Light ลงสู่ผิว 15-20 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ จำนวนสิวอุดตัน สิวอักเสบ และ เชื้อสิว P.Acne ต้นเหตุของการเกิดสิว ลดลงถึง 95% เมื่อเทียบกับการใช้เพียงกลุ่มยาละลาย

Read more

รักษาสิว โดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.Acne ซึ่งเป็นต้นกำหนดของการเกิดสิว

สิงหาคม J,2018 0 By tnpclinic

รักษาสิวโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.Acne ต้นกำหนดของการเกิดสิวมีผลการวิจัยในการรักษาโดยการฉายแสง Magenta Light เพื่อค่าเชื้อแบคทีเรีย รักษาสิวอุดตัน รักษาสิวอักเสบยุบเร็วขึ้นแห้งเร็วขึ

Read more

ฉายแสง รักษาสิว Magenta Light นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษาสิว

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

ฉายแสง รักษาสิว Magenta Light ฉายแสงรักษาสิว Magenta Light  ดูแลปัญหาสิว ลดเชื้อแบคทีเรีย P.Acne ต้นเหตุของการเกิดสิว ลดปัญหาสิวอุดตัน สิวอักเสบ ให้สิวยุบตัวและแห้งเร็วขึ้น ลดการทำงานของต

Read more