ตารางตรวจแพทย์ (เมษายน 2562)

จันทร์หมอกิ๊ฟ(K)
อังคารหมอหมีพูห์
พุธหมอปริ้นซ์
พฤหัสบดีหมอแบงค์
ศุกร์หมอหญิง
เสาร์หมอจอย
อาทิตย์หมอริน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเมย์
อังคารหมอเชอร์รี่
พุธหมอจอย
พฤหัสบดีหมอตู๋
ศุกร์หมอเจิน
เสาร์หมอปิ๋ม
อาทิตย์หมอจูน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปิ๋ม
อังคารหมอแพตตี้
พุธหมอปิ๋ม
พฤหัสบดีหมอหมีพูห์
ศุกร์หมอแพตตี้
เสาร์หมอกิ๊ฟ(K)
อาทิตย์หมอเอ็นจอย

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอริน
อังคารหมอเอ็นจอย
พุธหมอตู๋
พฤหัสบดีหมอโอ๋
ศุกร์หมอกิ๊ฟ(K)
เสาร์หมอเจิน
อาทิตย์หมอกิ๊ฟ(K)

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปริ้นซ์
อังคารหมอกิ๊ฟ(K)
พุธหมอหมีพูห์
พฤหัสบดีหมอเกตุ
ศุกร์หมอโอ๋
เสาร์หมอหญิง
อาทิตย์หมอแบงค์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอจอย
อังคารหมอตู๋
พุธหมอริน
พฤหัสบดีหมอบูม
ศุกร์หมออั้ม
เสาร์หมอเมย์
อาทิตย์หมอแก้ว

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอจูน
อังคารหมอเมย์
พุธหมอจูน
พฤหัสบดีหมอจอย
ศุกร์หมอเมย์
เสาร์หมอแบงค์
อาทิตย์หมอเชอร์รี่

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอหมีพูห์
อังคารหมอหญิง
พุธ
พฤหัสบดีหมอเอ็นจอย
ศุกร์หมอตู๋
เสาร์หมอปริ้นซ์
อาทิตย์หมอแก้ม/หมอเบสส์V

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเอ็นจอย
อังคารหมอโอ๋
พุธหมอโบว์
พฤหัสบดีหมอแพตตี้
ศุกร์หมอบูม
เสาร์หมอแพตตี้
อาทิตย์หมอปอนด์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์หมอมล
อาทิตย์หมอมล

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอบูม
อังคารหมอจูน
พุธหมอเอ็นจอย
พฤหัสบดีหมอจูน
ศุกร์หมอปริ้นซ์
เสาร์หมอเอ็นจอย
อาทิตย์หมอปริ้นซ์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอแบงค์
อังคารหมอบูม
พุธหมอเชอร์รี่
พฤหัสบดีหมอปิ๋ม
ศุกร์หมอจอย
เสาร์หมอริน
อาทิตย์หมอจู

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดีหมอหญิง
ศุกร์
เสาร์หมอโอ๋
อาทิตย์หมอเบส

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเกตุ
อังคารหมอปิ่ม
พุธหมอเกตุ
พฤหัสบดีหมอกิฟท์(K)
ศุกร์หมอแบงค์
เสาร์หมอเบสส์(V)
อาทิตย์หมออั๋น

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอโอ๋
อังคารหมออั้ม
พุธหมอแพตตี้
พฤหัสบดีหมออั้ม
ศุกร์หมอริน
เสาร์หมอบูม
อาทิตย์หมอหมีพูห์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก