ตารางตรวจแพทย์ (กรกฎาคม 2563)

จันทร์หมอเมย์
อังคารหมอเชอร์รี่
พุธหมอจอย
พฤหัสบดีหมอริน
ศุกร์หมอเจิน
เสาร์หมอปิ๋ม
อาทิตย์หมอจูน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปิ๋ม
อังคารหมอแพตตี้
พุธหมอปิ๋ม
พฤหัสบดีหมอหมีพูห์
ศุกร์หมอแพตตี้
เสาร์หมอแอปเปิ้ล
อาทิตย์หมอมล

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอริน
อังคารหมอเอ็นจอย
พุธหมอหมีพูห์
พฤหัสบดีหมอโอ๋
ศุกร์หมอหญิง
เสาร์หมอเจิน
อาทิตย์หมอเจมส์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเกตุ
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดีหมอเกตุ
ศุกร์หมอโอ๋
เสาร์หมอหญิง
อาทิตย์หมอแบงค์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอนินจา
อังคารหมอจอย
พุธหมอริน
พฤหัสบดีหมอจูน
ศุกร์หมออั้ม
เสาร์หมอเมย์
อาทิตย์หมอเอ็นจอย

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอจูน
อังคารหมอเมย์
พุธหมอจูน
พฤหัสบดีหมอจอย
ศุกร์หมอเมย์
เสาร์หมอแบงค์
อาทิตย์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอหมีพูห์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์หมอเจมส์
อาทิตย์ หมอเฟิน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปริ้นซ์
อังคารหมอหมีพูห์
พุธหมอนินจา
พฤหัสบดีหมอแพตตี้
ศุกร์หมอแอปเปิ้ล
เสาร์หมอแพตตี้
อาทิตย์หมอหมีพูห์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคาร
พุธหมอมายด์
พฤหัสบดีหมอมายด์
ศุกร์หมอมายด์
เสาร์หมอมายด์
อาทิตย์หมอมายด์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอแอปเปิ้ล
อังคารหมอจูน
พุธหมอเอ็นจอย
พฤหัสบดีหมอแอปเปิ้ล
ศุกร์หมอปริ้นซ์
เสาร์หมอเอ็นจอย
อาทิตย์หมอปริ้นซ์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอแบงค์
อังคารหมอเจมส์
พุธหมอเชอร์รี่
พฤหัสบดีหมอปิ๋ม
ศุกร์หมอจอย
เสาร์หมอริน
อาทิตย์หมอโอ๋

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอหญิง
อังคารหมอโอ๋
พุธหมอปริ้นซ์
พฤหัสบดีหมอแบงค์
ศุกร์หมอเชอร์รี่
เสาร์หมอจอย
อาทิตย์หมอริน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมออั้ม (13.00-17.00 น.)
อังคารหมอปิ่ม
พุธหมอเจมส์
พฤหัสบดี
ศุกร์หมอแบงค์
เสาร์หมอเบสส์(V)
อาทิตย์หมอหญิง

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอโอ๋
อังคารหมออั้ม
พุธหมอแพตตี้
พฤหัสบดีหมออั้ม
ศุกร์หมอวิว
เสาร์หมออั้ม
อาทิตย์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก