ตารางตรวจแพทย์ (ธันวาคม 2562)

จันทร์หมอหญิง
อังคารหมอหมีพูห์
พุธหมอปริ้นซ์
พฤหัสบดีหมอแบงค์
ศุกร์หมอหญิง
เสาร์หมอจอย
อาทิตย์หมอริน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเมย์
อังคารหมอเชอร์รี่
พุธหมอจอย
พฤหัสบดีหมอริน
ศุกร์หมอเอ็นจอย
เสาร์หมอปิ๋ม
อาทิตย์หมอจูน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปิ๋ม
อังคารหมอแพตตี้
พุธหมอปิ๋ม
พฤหัสบดีหมอหมีพูห์
ศุกร์หมอแพตตี้
เสาร์หมอแอปเปิ้ล
อาทิตย์หมอมล

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอริน
อังคารหมอเอ็นจอย
พุธหมอหมีพูห์
พฤหัสบดีหมอโอ๋
ศุกร์หมอนินจา
เสาร์หมอเจิน
อาทิตย์หมอวิว

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอเกตุ
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดีหมอเกตุ
ศุกร์หมอโอ๋
เสาร์หมอหญิง
อาทิตย์หมอแบงค์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอนินจา
อังคารหมอจอย
พุธหมอริน
พฤหัสบดีหมอจูน
ศุกร์หมออั้ม
เสาร์หมอเมย์
อาทิตย์หมอเอ็นจอย

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอจูน
อังคารหมอเมย์
พุธหมอจูน
พฤหัสบดีหมอจอย
ศุกร์หมอเมย์
เสาร์หมอแบงค์
อาทิตย์หมอเชอร์รี่

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอหมีพูห์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดีหมอปริ้นซ์
ศุกร์หมอแอปเปิ้ล
เสาร์หมอนินจา
อาทิตย์หมอแก้ม

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอปริ้นซ์
อังคารหมอโอ๋
พุธหมอนินจา
พฤหัสบดีหมอแพตตี้
ศุกร์หมอวิว
เสาร์หมอแพตตี้
อาทิตย์หมอหมีพูห์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคาร
พุธหมอมายด์
พฤหัสบดีหมอมายด์
ศุกร์หมอมายด์
เสาร์หมอมายด์
อาทิตย์หมอมายด์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอวิว
อังคารหมอจูน
พุธหมอเอ็นจอย
พฤหัสบดีหมอแอปเปิ้ล
ศุกร์หมอปริ้นซ์
เสาร์หมอเอ็นจอย
อาทิตย์หมอปริ้นซ์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอแบงค์
อังคารหมอวิว
พุธหมอเชอร์รี่
พฤหัสบดีหมอปิ๋ม
ศุกร์หมอจอย
เสาร์หมอริน
อาทิตย์หมอจู

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคารหมอปิ่ม
พุธหมอเกตุ
พฤหัสบดี
ศุกร์หมอแบงค์
เสาร์หมอเบสส์(V)
อาทิตย์หมอหญิง

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์หมอโอ๋
อังคารหมออั้ม
พุธหมอแพตตี้
พฤหัสบดีหมออั้ม
ศุกร์*
เสาร์หมอวิว
อาทิตย์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก