โปรโมชั่นประจำเดือน

STEM CELL PLUS (เฉพาะสาขา)

HOT DEAL OF THE MONTH

R-CLEAR (เฉพาะสาขาซีคอนสแควร์)

DUAL YELLOW LASER (เฉพาะสาขา)

BRIGHTERNING LASER (เฉพาะสาขาบางนา)

MAGENTA LIGHT (เฉพาะสาขา)

VIP PACKAGE (เฉพาะสาขาโคราช)

DOUBLE BRIGHT LASER (เฉพาะสาขา)

SMOOTH BEAM LASER

WHITE COCKTAIL

MAGENTA LIGHT PLUS-V

FX 1550 LASER

LASER HYDRO PLUS

MAGENTRA LIGHT

THERMAGE PCT

ULTHERAPY

DY LASER

PRODUCT SPECIAL SET

VIP PACKAGE

HIFU ULFIT

FILLER

MEMBER GET MEMBER

E-Matrix