ตารางตรวจแพทย์ (กันยายน 2561)

จันทร์นพ.อั้ม
อังคารพญ.เกตุ
พุธนพ.ปริ้นซ์
พฤหัสบดีพญ.เชอร์รี่
ศุกร์พญ.หญิง
เสาร์พญ.จอย
อาทิตย์พญ.ริน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.เมย์
อังคารพญ.เชอร์รี่
พุธพญ.จอย
พฤหัสบดีนพ.ตู๋
ศุกร์พญ.เจิน
เสาร์พญ.ปิ๋ม
อาทิตย์พญ.จูน

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.ปิ่ม
อังคารพญ.แพตตี้
พุธพญ.ปิ่ม
พฤหัสบดีนพ.หมีพูห์
ศุกร์พญ.แพตตี้
เสาร์พญ.กิ๊ฟ(K)
อาทิตย์พญ.เอ็นจอย

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.ริน
อังคารพญ.เอ็นจอย
พุธนพ.ตู๋
พฤหัสบดีนพ.โอ๋
ศุกร์พญ.กิ๊ฟ(K)
เสาร์พญ.เจิน
อาทิตย์พญ.กิ๊ฟ(K)

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์นพ.ปริ้นซ์
อังคารพญ.กิ๊ฟ(K)
พุธนพ.โอ๋
พฤหัสบดีพญ.เกตุ
ศุกร์พญ.อั๋น
เสาร์พญ.หญิง
อาทิตย์นพ.แบงค์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.จอย
อังคารนพ.ตู๋
พุธพญ.ริน
พฤหัสบดีพญ.บูม
ศุกร์นพ.อั้ม
เสาร์พญ.เมย์
อาทิตย์พญ.แก้ว

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.จูน
อังคารพญ.เมย์
พุธพญ.จูน
พฤหัสบดีพญ.จอย
ศุกร์พญ.เมย์
เสาร์นพ.กอล์ฟ
อาทิตย์พญ.เชอร์รี่

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.หญิง
อังคารนพ.ปริ้นซ์
พุธ
พฤหัสบดีพญ.เอ็นจอย
ศุกร์นพ.ตู๋
เสาร์นพ.ปริ้นซ์
อาทิตย์นพ.ตู๋

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.เอ็นจอย
อังคารนพ.โอ๋
พุธพญ.โบว์
พฤหัสบดีพญ.แพตตี้
ศุกร์พญ.บูม
เสาร์พญ.แพตตี้
อาทิตย์นพ.ปอนด์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์นพ.ยุทธ
อังคารนพ.ยุทธ
พุธ
พฤหัสบดีนพ.ยุทธ
ศุกร์นพ.ยุทธ
เสาร์นพ.ดาวุฒิ
อาทิตย์นพ.ยุทธ

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์นพ.บูม
อังคารพญ.จูน
พุธพญ.เอ็นจอย
พฤหัสบดีพญ.จูน
ศุกร์นพ.ปริ้นซ์
เสาร์พญ.เอ็นจอย
อาทิตย์นพ.ปริ้นซ์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.กิฟท์(S)
อังคารนพ.บูม
พุธพญ.เชอร์รี่
พฤหัสบดีพญ.ปิ๋ม
ศุกร์พญ.จอย
เสาร์พญ.ริน
อาทิตย์พญ.จู

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.กิ๊ฟ(K)
อังคารพญ.หญิง
พุธ
พฤหัสบดีพญ.หญิง
ศุกร์พญ.หมีพูห์
เสาร์นพ..โอ๋
อาทิตย์นพ.มล

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์พญ.เกตุ
อังคารพญ.ปิ่ม
พุธพญ.เกตุ
พฤหัสบดีนพ.อั๋น
ศุกร์นพ.กิฟท์(S)
เสาร์นพ.ล้ง
อาทิตย์นพ.อั๋น

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์
อังคารพญ.กิ๊ฟ(S)
พุธนพ.อั๋น
พฤหัสบดีพญ.กิ๊ฟ(S)
ศุกร์
เสาร์นพ.อั๋น
อาทิตย์นพ.เบส

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก

จันทร์นพ.โอ๋
อังคารนพ.อั้ม
พุธพญ.แพตตี้
พฤหัสบดีนพ.อั้ม
ศุกร์พญ.ริน
เสาร์นพ.บูม
อาทิตย์พญ.โบว์

ทีมแพทย์ธนพรคลินิก