นวัตกรรมการร้อยไหมเพื่อยกกระชับผิวหน้า

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

การร้อยไหม เพื่อยกกระชับผิวหน้า นวัตกรรมการร้อยไหม เพื่อยกกระชับผิวหน้า การร้อยไหมยกกระชับด้วยเทคนิค SMAS BLEND เทคนิคเฉพาะ จากธนพรคลินิก สามารถทำให้ชั้น SMAS ฟื้นฟูตัวเองได้ เพร

Read more