แสงเลเซอร์สลายไขมัน

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

แสงเลเซอร์สลายไขมัน Accu Lift คือ การส่งลำแสงเลเซอร์ที่มีช่วงคลื่นที่เหมาะสมสำหรับการสลายไขมัน โดยมีความยาวคลื่น 1,444 นาโนเมตร ผ่านสาย Fiber Optic ที่มีลักษณะคล้ายเส้นเอ็นขนาดเล็ก ลงไป

Read more