การทำ ปากสีชมพู คุณลักษณะที่ดีของปากคือ ริมฝีปากควรมีสีชมพูอมแดงจึงจะดูสุขภาพดี

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

การทำ ปากสีชมพู คุณลักษณะที่ดีของปากคือ ริมฝีปากควรมีสีชมพูอมแดงจึงจะดูสุขภาพดี ขนาดของปากตามหลักมาตรฐานความกว้างมุมปากจะต้องอยู่ตรงกลางของตาดำทั้งสองข้างบางคนบาง และบา

Read more