Vaser Liposelection นวัตกรรมใหม่ในการดูดไขมันส่วนเกินได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยม

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

Vaser Liposelection นวัตกรรมใหม่ในการดูดไขมันส่วนเกินได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยาของอเมริกาได้

Read more