การเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกด้วยเนื้อเยื่อไขมัน

การเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกด้วยเนื้อเยื่อไขมัน

เทคนิคใหม่ของการเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกด้วยเนื้อเยื่อไขมันผสม สเต็มเซลล์ จากไขมันของคุณเอง ในหลายประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เกิดกระแสนิยมในการใช้สิ่งแปลกปลอม ฉีดเข้าใส่ร่างกายและต้องการเติมเต็มร่างกายในทุกสัดส่วน ดังนั้น FAT FILLER หรือการเติมเต็มด้วยเนื้อเยื่อไขมันผสมสเต็มเซลล์จากไขมันของตัวเราเองจึงตอบโจทย์กระแสนิยมนี้ ซึ่งเทคนิคไขมันเติมเต็มแบบใหม่ ซึ่งเนื้อเยื่อไขมันจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงพร้อมทั้งมีสเต็มเซลล์ที่มีชีวิตติดมาด้วย โดยใช้กระบวนการ Lipo – Aspiration Process แพทย์ผู้ทำการรักษาจะแบ่งไขมันส่วนหนึ่งไปแยกสกัดเซลล์จากเปลือกไขมัน เพื่อนำสเต็มเซลล์จากเปลือกไขมันไปผสมกับเนื้อเยื่อไขมันที่เตรียมไว้ แล้วจึงนำไปฉีดเติมยังบริเวณที่ต้องการ เป็นการทำให้ไขมันรอดชีวิตมากขึ้น หลังจากฉีด ซึ่งเรียกเทคนิคใหม่นี้ว่า CAL (CALL – ASSISTED LIPOTRANSFER) เซลล์จะทำงานผ่านกลไกซับซ้อนทางชีวภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพผิว และฟื้นคืนความมีชีวิตของผิวพรรณได้อย่างชัดเจน
  • เติมเต็มด้วยไขมันของคุณเอง
  • ร่างกายไม่ต่อต้าน
  • ฟื้นฟูเซลล์ผิวอีกครั้ง
  • เติมเต็มริ้วรอยร่องลึก 
  • เติมเต็มจุดบกพร่องในร่างกาย  เช่น หน้าอก ก้น สะโพก ฯลฯ   

ก่อนทำ/ หลังทำ

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*