PROMOTION GOLD MEMBER-SUB

 • โปรดแสดงคูปองบน Wallet เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
 • จำกัดฟรีทรีตเมนต์ วันละ 5 ท่านแรกต่อสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น
 • โปรดสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า กับ สาขาที่จะเข้าไปรับบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • คูปองใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
 • หากลูกค้ามาช้ากว่าเวลานัด 15 นาที และมีลูกค้า Walk In เข้ามารับสิทธิ์ ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการกับลูกค้าที่ Walk In ก่อน
 • โปรดแสดงคูปองบน Wallet เพื่อรับสิทธิ์
 • คูปองใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • คูปองใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
 • โปรดแสดงคูปองบน Wallet เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • คูปองใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop