การ ดูดไขมันส่วนเกิน Accu Lift คือ การส่งลำแสงเลเซอร์ที่มีช่วงคลื่นเหมาะสม

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

การดูดไขมัน ส่วนเกิน Accu Lift คือ การส่งลำแสงเลเซอร์ที่มีช่วงคลื่นที่เหมาะสมสำหรับการสลายไขมัน โดยมีความยาวคลื่น 1,444 นาโนเมตร ผ่านสาย Fiber Optic ที่มีลักษณะคล้ายเส้นเอ็นขนาดเล็ก ลงไปยัง

Read more
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop