ตารางตรวจแพทย์ (กันยายน 2561)

กันยายน J,2018 0 By tnpclinic

สาขารัชโยธิน จันทร์ นพ.อั้ม อังคาร พญ.เกตุ พุธ นพ.ปริ้นซ์ พฤหัสบดี พญ.เชอร์รี่ ศุกร์ พญ.หญิง เสาร์ พญ.จอย อาทิตย์ พญ.ริน ทีมแพทย์ธนพรคลินิก สาขารัชดา จันทร์ พญ.เมย์ อังคา

Read more

ตารางตรวจแพทย์ (กันยายน 2561) TH/ENG

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

สาขารัชโยธิน จันทร์ นพ.อั้ม อังคาร พญ.เกตุ พุธ นพ.ปริ้นซ์ พฤหัสบดี พญ.เชอร์รี่ ศุกร์ พญ.หญิง เสาร์ พญ.จอย อาทิตย์ พญ.ริน ทีมแพทย์ธนพรคลินิก สาขารัชดา

Read more