เลเซอร์ ดูดไขมัน โดยมีความยาวคลื่น 1,444 นาโนเมตร ผ่านสาย Fiber Optic

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

เลเซอร์ ดูดไขมัน โดยใช้ Accu Lift คือ การส่งลำแสงเลเซอร์ที่มีช่วงคลื่นที่เหมาะสมสำหรับการสลายไขมัน โดยมีความยาวคลื่น 1,444 นาโนเมตร ผ่านสาย Fiber Optic ที่มีลักษณะคล้ายเส้นเอ็นขนาดเล็ก ลงไปยั

Read more