กำจัดขนส่วนเกิน

กุมภาพันธ์ J,2018 0 By tnpclinic

กำจัดขนส่วนเกิน LASER การกำจัดขนเฉพาะส่วนตามบริเวณที่ต้องการ ก่อนทำ / หลังทำ *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุ

Read more