กำจัดขนส่วนเกิน

 

กำจัดขนส่วนเกิน

กำจัดขนส่วนเกิน LASER การกำจัดขนเฉพาะส่วนตามบริเวณที่ต้องการ

ก่อนทำ / หลังทำ

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*