เลเซอร์ รักษาสิว Light therapy ควรใช้ควบคู่ไปกับการทานยาจากแพทย์

Monday February 18th, 2019 0 By tnpclinic

เลเซอร์ รักษาสิว Light therapy หรือฉายแสง Magenta Light ลงสู่ผิว 15-20 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ จำนวนสิวอุดตัน สิวอักเสบ และ เชื้อสิว P.Acne ต้นเหตุของการเกิดสิว ลดลงถึง 95% เมื่อเทียบกับการใช้เพียงกลุ่มยาล

Read more

SMOOTH BEAM LASER

Monday February 12th, 2018 0 By tnpclinic

SMOOTH BEAM LASER This laser treatment for acne helps control excess oil on facial skin, slows down its production, reduces size of Sebaceous glands, prevents clogged pores and inflammation, averts acne scars as well as stimulates collagen production, and is thus suitable for small pimples treatment. Tanaporn Clinic offers the best innovation of laser treatment for acne which helps control excess oil on facial skin: Smooth Beam Laser. This laser treatment helps reduce sebum pr

Read more