ตารางตรวจแพทย์ (เมษายน 2561)

จันทร์ นพ.อั้ม
อังคาร พญ.เกตุ
พุธ นพ.แบงค์
พฤหัสบดี พญ.เชอร์รี่
ศุกร์ พญ.หญิง
เสาร์ พญ.จอย
อาทิตย์ พญ.ริน
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.เมย์
อังคาร พญ.เชอร์รี่
พุธ พญ.จอย
พฤหัสบดี นพ.ตู๋
ศุกร์ พญ.เจิน
เสาร์ พญ.ปิ่ม
อาทิตย์ พญ.จูน
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.ปิ่ม
อังคาร พญ.ซัน
พุธ พญ.ปิ่ม
พฤหัสบดี นพ.แบงค์
ศุกร์ พญ.ปิ่ม
เสาร์ พญ.กิ๊ฟ(K)
อาทิตย์ พญ.เอ็นจอย
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.ริน
อังคาร พญ.เอ็นจอย
พุธ นพ.ตู๋
พฤหัสบดี นพ.โอ๋
ศุกร์ พญ.กิ๊ฟ(K)
เสาร์ พญ.เจิน
อาทิตย์ พญ.กิ๊ฟ(K)
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ นพ.โอ๋
อังคาร พญ.กิ๊ฟ(K)
พุธ นพ.โอ๋
พฤหัสบดี พญ.เกตุ
ศุกร์ พญ.ซัน
เสาร์ พญ.หญิง
อาทิตย์ นพ.แบงค์
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.จอย
อังคาร นพ.ตู๋
พุธ พญ.ริน
พฤหัสบดี พญ.ทราย
ศุกร์ นพ.อั้ม
เสาร์ พญ.เมล์
อาทิตย์ พญ.แก้ว
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.จูน
อังคาร พญ.เมล์
พุธ พญ.จูน
พฤหัสบดี พญ.จอย
ศุกร์ พญ.เมย์
เสาร์ นพ.กอร์ฟ
อาทิตย์ พญ.เชอร์รี่
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.หญิง
อังคาร นพ.แบงค์
พุธ พญ.กิ๊ฟ(K)
พฤหัสบดี พญ.เอ็นจอย
ศุกร์ นพ.ตู๋
เสาร์ พญ.ซัน
อาทิตย์ พญ.ทราย
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.เอ็นจอย
อังคาร นพ.โอ๋
พุธ พญ.ซัน
พฤหัสบดี นพ.อั้ม
ศุกร์ พญ.ทราย
เสาร์ พญ.ทราย
อาทิตย์ นพ.บูม
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ นพ.ยุทธ
อังคาร นพ.ยุทธ
พุธ นพ.ยุุทธ
พฤหัสบดี นพ.ยุทธ
ศุกร์ นพ.ยุทธ
เสาร์ นพ.ดาวุฒิ
อาทิตย์ นพ.ยุทธ
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ นพ.ตั้ม
อังคาร พญ.จูน
พุธ พญ.เอ็นจอย
พฤหัสบดี พญ.จูน
ศุกร์ นพ.ตั้ม
เสาร์ นพ.ตั้ม
อาทิตย์ นพ.ตั้ม
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.ทราย
อังคาร นพ.ตั้ม
พุธ พญ.เชอร์รี่
พฤหัสบดี พญ.ปิ่ม
ศุกร์ พญ.จอย
เสาร์ พญ.ริน
อาทิตย์ พญ.จู
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.กิ๊ฟ(K)
อังคาร พญ.หญิง
พุธ พญ.ทราย
พฤหัสบดี พญ.หญิง
ศุกร์ พญ.ริน
เสาร์ พญ.โอ๋
อาทิตย์ นพ.มล
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก
จันทร์ พญ.เกตุ
อังคาร พญ.ปิ่ม
พุธ พญ.เกตุ
พฤหัสบดี นพ.บูม
ศุกร์ นพ.แบงค์
เสาร์ นพ.ล้ง
อาทิตย์ นพ.ลิ้ง
ทีมแพทย์ธนพรคลินิก