ร่วมทำดี “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” กับธนพรคลินิก

ร่วมทำดี กับธนพรคลินิก แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ขาดแคลน “Wish You Get Better” กับ ธนพรคลินิก ในการบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแลกฟรีทรีตเมนต์กับ ธนพรคลินิกใน “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” การเปิดรับเสื้อผ้าได้เปิดให้ร่วมบริจาคตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากทีมงานจึงนำภาพมาไห้ได้รับชมผ่านทางเว็บไซต์ของ ธนพรคลินิก และขอขอบคุณในน้ำใจของทุกคนที่ร่วมบริจาคให้กับผู้ขาดแคลนในครั้งนี้